நேற்று நடந்தது

நேற்று மாலை சென்னை கிண்டி கத்திப்பாறை மேம்பாலத்தின் கீழ் ஒரு கல்லூரி மாணவியைக் கையைப் பிடித்து இழுத்தார் ஒருவர். கல்லூரி மாணவி அவரிடமிருந்து தப்பி ஓடுவதைக் கண்ணுற்ற ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் அவரை வழி மறித்திருக்கிறார். அதைக் கண்ணுற்ற அங்கிருந்த டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் சிலர் சேர்ந்து மாணவியைத் துரத்தியவரைப் பிடித்திருக்கின்றனர். அவர் குடி போதையிலிருந்தது தெரிந்திருக்கிறது. அவருக்கு வழக்கமான நீதி வழங்க முயற்சி செய்யும் நேரத்தில் ஒரு சீருடையணிந்த காவலர் அங்கு வந்துள்ளார். பாவம் அவர் அகப்பட்டிருப்பது தன் துறையைச் சார்ந்த ஒரு சகோதரர் என்பதையும் அவர் ஒரு ஆய்வாளரின் சீருடை ஓட்டுநர் என்பதையும் அறிந்து அவரைத் தப்பித்து ஓடுமாறு கூறினார். ஆனால் ஓட்டுநர்கள் அவரை மீண்டும் மடக்கிப் பிடித்தனர். அவ்வழியாக வந்த ஒரு ரோந்து வாகனத்தில் அம்மனிதர் ஏற்றப்பட்டுக் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.இன்று பிற்பகல் ஒளி பரப்பில் கண்ட செய்திப்படி அக் காவல் துறை ஓட்டுநர் பணி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. இதில் விசேஷம் என்னவென்றால் அக் காவலரின் உதவிக்கு வந்த மற்ற காவலர் ஓட்டுநர்களைச் சினந்து நீங்கள் இனிமேல் கத்திப்பாறை பாலத்தின் கீழ் நிற்காதபடிப் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கடிந்து பேசியிருக்கிறார். வேலியே பயிரை மேய்ந்தது என்று சொல்வது இதுதான்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s